Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Idea4Azoty


Zakończyliśmy nabór zgłoszeń do I rundy programu – dziękujemy za przesłane aplikacje! Start kolejnej rundy – jesień 2022 r.


O PROGRAMIE

Idea4Azoty 2030 to program akceleracyjny Grupy Azoty, adresowany do środowisk akademickich, badawczych i innowatorów, działających samodzielnie lub w konsorcjum, którego głównym zamierzeniem jest umożliwienie tym podmiotom prezentacji, przygotowania oraz przeprowadzenia wdrożenia rozwiązania biznesowego, odpowiadającego na potrzeby Grupy Azoty.WYZWANIA WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII GRUPY AZOTY NA LATA 2021-2030

Celem programu jest stworzenie dogodnych warunków do inicjowania współpracy pomiędzy Grupą Azoty, a podmiotami oferującymi innowacyjne rozwiązania odpowiadające na wyzwania dla branży nawozowo- chemicznej, zdefiniowane w Strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030.

ETAPY SELEKCJI

Ustandaryzowany proces realizacji Programu oraz szeroki wachlarz dedykowanych narzędzi wparcia oferowany Uczestnikom  pozwala na sprawne i efektywne realizowanie projektów w ramach procesów akceleracyjnych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami! – ##xstp4podin#at#vgjeppodin.rdb##

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka