Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wyzwania

Transformacja cyfrowa – dążymy do digitalizacji zasobów i procesów, a także zwiększenia procesu automatyzacji procesów produkcyjnych. Szukamy rozwiązań, dzięki którym będziemy w stanie przewidywać możliwe awarie, skuteczniej prowadzić prace serwisowe, efektywniej wykorzystywać czas pracowników. Efektem wdrożenia rozwiązania powinna być redukcja kosztów (koszty napraw, eliminacja awarii, oszczędność czasu pracowników).

Innowacje  Zielonego Ładu i GOZ – poszukujemy m.in. innowacyjnych rozwiązań pozwalających na obniżenie energochłonności procesów wytwarzania, separację części stałych ze ścieków przemysłowych, odzysk składników mineralnych do produkcji nawozów z odpadów popiołów i spalania biomasy czy też innowacyjnych metod na wytwarzanie „zielonego” wodoru i amoniaku oraz bioplastyfikatorów.

Efektywność energetyczna – dążymy m.in. do poprawy efektywności energetycznej (w tym z procesów energetyki konwencjonalnej), obniżenia energochłonności procesów wytwarzania półproduktów
i produktów, wychwytywania i zagospodarowania CO2 (opracowanie programów do planowania, monitorowania i audytowania działań energetycznych).

Eko-nawozy i dodatki do nawozów – poszukujemy rozwiązań pozwalających na opracowanie dodatków do nawozów (stymulatory wzrostu roślin, mikro i makro składniki, zwiększające efektywność nawożenia, poprawiające naturalną odporność roślin na czynniki stresu abiotycznego, umożliwiające fortyfikację roślin spożywczych w pierwiastki deficytowe), w tym również pochodzenia biologicznego.

Innowacyjne tworzywa – poszukujemy nowych zastosowań tworzyw sztucznych [m.in. aplikacje dla poliamidu, polipropylenu, skrobi termoplastycznej]; tworzyw biodegradowalnych o różnej wytrzymałości, aplikacji dla filamentów z poliamidu 6, skrobi termoplastycznej i innych tworzyw do druku 3D w technologii FDM i SLS, wszelkich innowacji w kierunku recyklingu tworzyw sztucznych i aplikacji dla regranulatów czy przetwórstwa alkoholi OXO.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka